Katsastus

MC Kokoomus on SMOTO ry:n kanssa samaa mieltä !

 

Euroopan Unionissa puuhataan taas lakia moottoripyörien pakollisesta vuosikatsastuksesta.

Tämäntyyppisen lainsäädännön valmisteluvaiheessa komission pitää järjestää avoin konsultaatio eli kysely EU-kansalaisille. Osallistumisoikeus (ja tässä tapauksessa kait velvollisuuskin) on jokaisella EU-kansalaisella.

Mikäli kymmenet tuhannet motoristit ympäri Euroopan Unionia vastustaa vuosikatsastusta saamme varmasti äänemme ja mielipiteemme kuuluviin!

SMOTO:n kantahan asiaan on kielteinen. Tutkimusten mukaan mottoripyörien vuosikatsastuksella ei voida merkittävästi vaikuttaa turvallisuuteen, päästöihin tai muuhun ympäristökuromitukseen eikä sillä ole selvää ehkäisevää vaikutusta moottoripyörien varastamistapauksien ehkäisyssä.

Anna siis äänesi kuulua ja vastaa kyselyyn heti!

Komission kysely löytyy osoitteesta:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=roadworthiness

 

LVM: Tiukemmat tyyppihyväksyntärajat kevyille moottoriajoneuvoille

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 25.11.2010: Euroopan unionin komissio haluaa tiukentaa L-luokan ajoneuvojen, kuten mopojen, moottoripyörien ja mopoautojen, turvallisuutta ja ympäristöä koskevia tyyppihyväksyntävaatimuksia sekä markkinavalvontaa. Suomessa luokkaan kuuluvia ajoneuvoja on reilut 500 000 kappaletta.

Komission ehdotus nostaisi L-luokkaan kuuluvien ajoneuvojen teknistä vaatimustasoa ja kaventaisi muun muassa mopoautojen turvallisuuseroa suhteessa henkilöautoihin. Esimerkiksi kevyisiin nelipyöriin vaadittaisiin etu- ja takasuojarakenteita sekä hyväksytyt turvavyöt ja pääntuet myös matkustajille. Kaksipyöräisiin ajoneuvoihin vaadittaisiin muun muassa lukkiutumisenesto- tai yhdistetyt jarrujärjestelmät.

Päästörajoituksia kiristettäisiin vastaamaan henkilöautojen päästötasoja ja päästöjen pysyvyydelle asetettuja vaatimuksia. Uudet päästövaatimukset kohdistuisivat ensimmäisenä mopoihin, jotka ovat merkittävä tieliikenteen hiilivetyjen (HC) lähde.

Ehdotus myös täsmentäisi L-luokan luokitusta. Jatkossa moottoripyörät jaettaisiin ajokorttivaatimusten mukaisiin alaluokkiin A1 ja A2 ja luokituksia tiukennettaisiin tehorajan ylitystä ehkäisevillä rakenteellisilla vaatimuksilla. Myös kevyet nelipyörät jaettaisiin kahteen luokkaan siten, että mopoautot ja maantiemönkijät saisivat omat erilliset turvallisuusvaatimuksensa.

Tarve myös kansalliselle sääntelylle

Komission ehdottama tyyppihyväksyntää ja markkinavalvontaa koskeva asetus korvaisi nykyiset tyyppihyväksyntää koskevat säännökset ja olisi sellaisenaan kaikkia jäsenmaita sitova. Ehdotuksen mukaan komissiolle annettaisiin myös valtuudet säätää teknisistä kysymyksistä itsenäisesti ilman jäsenmaiden erillistä täytäntöönpanoa. Uusi asetus tulisi voimaan tammikuussa 2013.

Hallitus lähetti 25. marraskuuta 2010 eduskunnalle kirjelmän, jossa se pääosin kannattaa komission ehdotusta. Erityisen tärkeänä hallitus pitää mopoautoihin ja tehorajoitettuihin moottoripyöriin tulevia turvallisuusvaatimuksia.

Hallitus ei kuitenkaan antaisi komissiolle avointa valtaa päättää asetukseen tulevista teknisistä vaatimuksista. Jäsenvaltioilla tulisi olla liikkumavara kansallisille tyyppihyväksynnän vaatimuksille ja menettelyille, jotta hallinnollisista ja teknisistä lisävaatimuksista syntyvät kustannukset pysyvät mahdollisimman vähäisinä. Odotettavaa on, että lisäkustannukset välittyvät ajoneuvojen hintoihin.

Asetuksen markkinavalvontaa koskevan osuuden odotetaan tuovan hyötyjä parantuneena kuluttajasuojana sekä huolto- ja korjaamotoiminnan lisääntyneenä kilpailuna. Ehdotuksessa ajoneuvojen valmistajat velvoitetaan luovuttamaan korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot jatkossa myös riippumattomien toimijoiden käyttöön.

 

Uhkaa pukkaa EU:sta

Euroopan komissio on tehnyt esityksen L-luokkien tyyppihyväksyntäsäädösten kokonaisuudistuksesta. Kaikkineen tehty esitys pitää sisällään useita varsinkin moottoripyörien rakentelua estäviä ja vaikeuttavia asioita, mutta vaikutukset ulottuvat myös muiden kuin pyöriään muuntelevien mp-harrastajien toimintaan.

Esimerkiksi esityksen sisältämät bensatankkien haihdunta-arvojen määrittelyt tarkoittaisivat sitä, että jatkossa omatekoinen bensatankki ei käytännössä olisi mahdollinen.  Lisäksi esitys toteutuessaan tarkoittaisi moottoripyörien tehdasvalmistukseen lisäkustannuksia, jotka lopulta maksaa mp-harrastaja. Toteutuessaan esitys myös vaikeuttaisi valmistajatehtaiden kanssa kilpailevien varaosavalmistajien toimintaa.

Komission esitys julkaistiin vajaa kuukausi sitten. Liikenne- ja viestintäministeriö lähetti sen kommentoitavaksi hyvin lyhyellä  varoajalla ja kutsui koolle taustaryhmän. SMOTOn edustajana ryhmän kokouksessa oli hallituksesta Timo Mäki.

SMOTO jatkaa asiaan vaikuttamista Euroopan tasolla yhteistyössä FEMAn ja kansainvälisten sisarjärjestöjen kanssa.

Keskustelua esityksestä on käyty sen julkistamisesta lähtien MMAF:n sivuilla: http://www.mmaf.fi/forum/index.php?topic=1473.0

FEMA on omassa uutiskirjeessään löytänyt esityksestä hyviäkin puolia, mm. sen, että uhka moottoripyörien tehonrajoittamisesta 74 kW:iin voidaan unohtaa tämän esityksen myötä. Esityksessään komissio on ottanut kannan, ettei yhteyttä turvallisuuden ja tehonrajoittamisen välillä voida vahvistaa ja näin tehonrajoittamisen uhka väistyy. FEMAn uutiskirje L-luokkien tyyppihyväksyntäesityksestä on luettavissa FEMAn nettisivuilla: http://www.fema-online.eu/index.php?page=september-october-2010