Ajokorttiuudistus

SMOTO oli tiistaina 23.11.2010 eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan kuultavana uuteen ajokorttilakiesitykseen liittyen. Lakiesitys oli kesäkuussa lausuntokierroksella ja nyt käsittelyssä oli kesän lausuntokierroksen jälkeen muokattu ehdotus uudesta ajokorttilaista ja siihen liittyvistä laeista.

SMOTO toisti liikenne- ja viestintävaliokunnalle jo kesäkuun lausunnossa tekemänsä esityksen, joka liittyy toistuvien rikkomusten perusteella tehtävään ajokieltoharkintaan.

Lakiesityksessä ehdotetaan ajokorttiseuraamusjärjestelmään laajennusta toistuvien rikkomusten perusteella tapahtuvaan ajokieltoharkintaan. Ajokieltoharkintaan toistuvien rikkomusten perusteella otettaisiin mukaan nykyisten rikkomusten lisäksi joukko muita rikkomuksia mm. henkilökohtaisen suojavälineen käyttöä koskevat rikkomukset sekä matkapuhelimen kädessä pitäminen ajon aikana. Seuraamusjärjestelmä on SMOTOn mielestä jo nykyisellään riittävän ankara. Jos seuraamusperusteita laajennetaan uusiin rikkomuksiin, tulee myös sallittujen rikkomusten määrää korottaa nykyisestä määrästä 3 kpl / vuosi tai 4 kpl / kaksi vuotta. Vaihtoehtoisesti tulee luoda järjestelmään laajennusta kompensoiva osuus.

Mikäli sallittujen rikkomusten määrää ei koroteta, SMOTO ehdotti kompensaatioksi Saksan mallin soveltamista Suomeen rikesaldon määrän vähentämisen osalta. Saksassa on käytössä rikkomusten pisteytysjärjestelmä, ja kertynyttä pistemäärää on mahdollista vähentää osallistumalla koulutukseen. Vähennysmahdollisuutta voi käyttää kerran viidessä vuodessa. Samantyyppinen vähennysmalli voisi olla sovellettavissa myös Suomen ajokorttiseuraamusjärjestelmään toistuvien rikkomusten ajokieltoharkinnassa.

Kuljettajalle voitaisiin luoda vapaaehtoinen mahdollisuus vähentää rikesaldoaan osallistumalla koulutukseen. Tähän sopiva koulutusjärjestelmä on jo olemassa: ennakoivan ajon kursseja järjestetään sekä auto- että moottoripyöräkuljettajille. Moottoripyörien ennakoivan ajon koulutuksia on järjestetty jo 30 vuoden ajan ja koulutuksen sisällöt ovat Liikenneturvan kehittämiä ja vakioituja ja kouluttajat Liikenneturvan kouluttamia. Mm. useat mp-kerhot järjestävät EA-koulutuksia vuosittain. Ennakoivan ajon koulutus on jo osana ammattikuljettajien ammattipätevyysvaatimuksia, joten myös koulutukseen osallistumisen seurannalle on järjestelmä ainakin siltä osin olemassa. Vähentämismahdollisuus ei välttämättä siis edellytä uuden koulutusjärjestelmän luomista, vaan on toteutettavissa olemassa olevia järjestelmiä hyödyntämällä. Pakollista koulutusta SMOTO ei kannata seuraamuksena rikkomuksista. Vapaaehtoisuus on koulutuksen onnistumiselle ja vaikuttavuudelle huomattavasti hedelmällisempi lähtökohta kuin pakollisuus.

Toimme liikenne- ja viestintävaliokunnalle esiin myös sen, että SMOTO ei näe riittävästi perusteita suoraan kuljettajatutkinnon kautta suoritettavan A-luokan ajokortin ikärajan nostolle nykyisestä 21 vuodesta 24 vuoteen.

Lakiesityksen perusteluissa korostetaan ajokokemuksen merkitystä liikennevahinkoja vähentävänä tekijänä. SMOTO painotti valiokunnalle myös ajoharjoittelumahdollisuuksien lisäämistä.  Esitimme, että ajoharjoitteluratoja on saatava lisää ja niiden toimintaa samoin kuin vapaaehtoista ajoharjoittelua järjestävien kerhojen, yhdistysten ja järjestöjen toimintaa on tuettava liikenneturvallisuutta edistävinä toimina.